Anthago en leiderschap

Inspiratie uit kunst & cultuur

Anthago is hét opleidingsinstituut voor leiderschap. Anthago verzorgt leiderschapsprogramma’s, trainingen en coaching voor (aankomende) leiders. Ons onderscheidend vermogen is de combinatie van bedrijfskundige inzichten en kunst & cultuur. In de literatuur, film, architectuur, schilderkunst, muziek en filosofie vinden we treffende voorbeelden van alle mogelijke leiderschapsthema’s.

Actueel: Leiderschapsseminar Activeren: Hoe krijg je ze mee?

6 juli 2017 - start om 18.00 uur - Foam, Keizersgracht 699, Amsterdam

In samenwerking met Foam organiseert Anthago het leiderschapsseminar Activeren. Het seminar laat zien hoe een (aankomende/) leidinggevende agendeert, beïnvloedt en issues kan managen door het zorgvuldig regisseren van beelden. Aan de hand van de tentoonstelling van Gordon Parks in Foam geeft Anthago een introductie in het activeren van stakeholders.
Meer informatie zie de pdf en aanmelden: info@anthago.com


Anthago versterkt leiders door:

  • besluitvaardigheid aan te scherpen
  • visie en strategie bewuster te maken en in te zetten
  • individuele leiderschapsprograms te ontwikkelen
  • de regie op beeldvorming te versterken
  • impact van het optreden te vergroten
  • issue- en stakeholdermanagement te professionaliseren en
  • relevante leiderschaps- en managementissues te adresseren